پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز


آذر 1402
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  جستجو


آخرین مطالب


 به عنوان مثال، عدم اجرای تعهدات از سوی کارگر یا کارفرما در یک کارگاه تولیدی، خریداران را به عنوان شخص ثالث متأثر می‌سازد و بعد از آن ها خریداران دیگر نیز متأثر می‌شوند. یا اگر کارفرما وسایل حفاظتی محل کار را فراهم نکند و کارگری دچار حادثه ای شود که ازکارافتادگی اش را به دنبال داشته باشد، خانواده کارگر نیز بع عنوان شخص ثالث در این امر متأثر خواهند شد.[۹۱]

۲-۱۰-۱- تعریف قرارداد کار

در فارسی امروزه به معنی عقد به کار رفته است. به بیانی دو واژه عقد و قرارداد، مترادفند و دارای مفهوم واحدی می‌باشند. [۹۲]

حال اگر بخواهیم بین آن ها فرق قائل شویم، تمام مواردی که در قانون مدنی درباره عقد و حاوی قواعد عمومی قرارداد ها است ( ماده ۱۸۳ به بعد ) مخالف این تعبیر خواهد بود. اما از طرفی پذیرش این نظر هم باعث می شود که در عقود معین نتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قرارداد ها استناد کرد. [۹۳]

۲-۱۰-۲- حقوق بنیادین کار

در بین مقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار, آن دسته از مقاوله نامه ها که به حقوق اساسی کار مربوط می‌شوند, از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار هستند. مهمترین ویژگی مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار, ارتباط آن ها با یکی از جنبه‌های حقوق انسان است. به همین سبب الحاق به آن ها مورد علاقه و تشویق سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. در سال ۱۹۹۸ کنفرانس بین‌المللی کار, بیانیه ای رسمی درباره اصول بنیادین حقوق کار به تصویب رسانید و بار دیگر به تعهد جامعه بین الملل به ارج نهادن, ارتقاء و نگرش صحیح به اصول مربوط به حقوق کارگران و کارفرمایان برای آزادی اجتماعات, شناخت حق مذاکره جمعی و فعالیت در راستای حذف انواع کار اجباری, لغو کار کودک و حذف تبعیض در استخدام و برابری مزد برای کار مساوی تأکید نمود. بیانیه همه کشورهای عضو را به رعایت اصول بنیادین حقوق کار ترغیب می‌کند، خواه مقاوله نامه مربوطه را تصویب کرده و یا نکرده باشند.

هشت مقاوله نامه حقوق بنیادین کار در ۴ گروه قرار می گیرند:

لغو کار اجباری – مقاوله نامه های شماره ۲۹ و۱۰۵

تساوی مزد و منع تبعیض در اشتغال و استخدام – مقاوله نامه های شماره ۱۰۰ و ۱۱۱

سن کار و ممنوعیت کار کودکان – مقاوله نامه های شماره ۱۲۸ و ۱۸۲

آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل – مقاوله نامه های شماره ۸۷ و ۹۸

جمهوری اسلامی ایران به پنج مقاوله نامه مربوط به لغو کار اجباری, تساوی مزد و منع تبعیض دراشتغال و همچنین محو بدترین اشکال کار کودکان (شماره های ۲۹-۱۰۵-۱۰۰-۱۱۱-۱۸۲) پیوسته است و با توجه به بررسی های انجام شده از نظر عدم تعارض با قوانین و مقررات جاری کشور, زمینه‌های الحاق به مقاوله نامه های شماره ۸۷-۹۸-۱۳۸ نیز فراهم است.

ویژگی سه جانبه گرایی موجب شده است که مصوبات سازمان بین‌المللی کار دارای اعتبار بیشتری باشد. این رویه در کشورهای عضو سازمان نیز تأثیر به سزایی داشته است و این کشورها نیز ارگان های سه جانبه برای بررسی, تصمیم گیری و حل و فصل امور مربوط به کار و کارگران تشکیل داده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز برای تشکیل هیئت های مانند شورایعالی کار, شورایعالی تأمین اجتماعی, مراجع حل اختلاف (هیئت های تشخیص و هیئت های حل اختلاف) همین رویه دنبال شده است.

از جمله ساختار سه جانبه در نهاد آموزشی و پژوهشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و همچنین همایش ملی کار (قبل از انقلاب اسلامی با عنوان کنفرانس ملی کار).[۹۴]

فصل سوم:

ماهیت حقوقی اجاره اشخاص

۳-۱- اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

اختیار متعاقدین در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، امری است که قانون‌گذار ایران به کلی راجع به آن بحث ننموده است. لیکن در حقوق مصر و فرانسه موادی چند راجع به آن وضع شده است. در حقوق مدنی ایران، برای تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره چاره ای جز توسل به اصول مسلم و کلی حقوق نیست. یکی از شرایط عقد اجاره، بقاء عین در صورت انتفاع از آن است. ‌بنابرین‏، توجه به ماهیت عین مستأجره ممکن است در حداکثر مدت اجاره متفاوت باشد. این امر را باید به عهده حاکم واگذار نمود تا با توجه به ماهیت و طبیعت اعیان مختلف حداکثر مدت اجاره را مشخص نماید.

در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیکی است. ‌بنابرین‏ در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیک شده معلوم و معین باشد.

اجاره یکی از عقود معین است. این عقد حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است که روابط حقوقی آنان را تنظیم می‌کند. برای انعقاد عقد اجاره باید شرایط عمومی صحت معاملات مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی موجود باشد. اما همچنان که در سایر عقود معین نیز این گونه است، در عقد اجاره علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، شرایط اختصاصی این عقد نیز باید وجود داشته باشد. از جمله شرایط اختصاصی این عقد، تعیین مدت است. ماده ۴۶۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

سؤال این است که، در عقد اجاره اختیار متعاقدین در تعیین مدت، تا کجاست. آیا آنان در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، آزادی مطلق دارند؟

آیا به طور کلی، می‌توان عقد اجاره ای منعقد کرد که مدت آن تا ابد باشد؟ و یا اینکه، مدت اجاره تا زمان حیات موجر، مستأجر و یا شخص ثالثی باشد؟

به طور اجمال باید گفت که هدف از ذکر مدت در عقد اجاره، معلوم و معین نمودن مورد معامله است.

‌بنابرین‏، از دیدگاه برتر می‌توان حتی ذکر مدت در عقد اجاره را در زمره شرایط عمومی صحت معاملات محسوب نمود. (بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م.)

برای روشن شدن موضوع، پنج مبحث را به موضوعات زیر اختصاص داده ایم:

۱- حداقل و حداکثر مدت اجاره.

۲- اجاره مؤبد.

۳- اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر.

۴- مدت اجاره تا زمانی که مستأجر مالک مورداجاره شود.

۵- بقاء عقد اجاره به خواست موجر یا مستأجر.

۳-۲- حداقل و حداکثر مدت اجاره

۳-۲-۱- حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران

قانون‌گذار هیچ حداقلی برای مدت اجاره (که طرفین باید بر آن توافق نمایند) تعیین نکرده است. ‌بنابرین‏ در اجاره اشیاء می‌توان، یک خانه، یک دوچرخه و … را حتی برای یک ساعت اجاره نمود. یا مثلاً ‌در اجاره حیوان می‌توان یک چهارپا را برای حمل بار یا مسافر برای مدت زمان اندک و یا مسافت کوتاه اجاره نمود و این چنین است در سایر اقسام اجاره.

با وجود این، در بعضی از اقسام اجاره باید حداقلی از مدت را رعایت نمود. یعنی طرفین عقد اجاره نمی‌توانند به دلخواه، هر مدتی را (حتی اگر اندک باشد) تعیین نمایند. زیرا در انواع اجاره‌ها، مستأجر عین مستأجره را برای یک غرض عقلایی اجاره می‌کند و به همین خاطر تن به پرداخت مال الاجاره می‌دهد. به عنوان مثال برای اجاره زمین به منظور کشت، باید حداقل زمانی را که برای باروری آن محصول لازم است، رعایت نمود. ‌بنابرین‏ برای کشت گندم، زمین را باید برای حداقل مدت ۶ ماه اجاره نمود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 11:19:00 ق.ظ ]
لذا با لحاظ مواردمذکورو با توجه به جدید بودن موضوع بررسی کارایی بازار بورس در سطح نیمه قوی ،تحقیق و بررسی و مشخص نمودن این سطح از کارایی در بورس اوراق بهادار تهران امری ضروری بنظر می‌رسد.

۱-۶) قلمرو پژوهش

۱-۶-۱) قلمرو زمانی پژوهش

پژوهش حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سه سال از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ را به ‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته است ومورد بررسی قرار می‌دهد.

۱-۶-۲) قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش در چارچوب مدیریت مالی و مربوط به سرمایه گذاری در بورس اوارق بهادار وتعیین کارایی اطلاعاتی سطح نیمه قوی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۶-۳) قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش محدود به بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۷) کاربردپژوهش

با درنظر گرفتن این که تحقیق حاضر کاربردی می باشدنتایج حاصل از این تحقیق در سطح کلان می‌تواند برای تحلیل گران اقتصادی و بانک های سرمایه گذار در سازمان بورس اوراق بهاداروسازمانها و شرکتهایی که اقدام به انتشار و خریدوفروش عمده اوراق بهادار می نمایند مورد استفاده قرار گیرد و در سطح خرد می‌تواند برای کارگزاران بورس و خریداران خرده و سهام‌داران کوچک که نیاز به آگاهی بیشتر ‌در مورد وضعیت بازار دارندمفید بوده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

۱-۸) تعاریف واژگان و اصطلاحات

تحلیل گران بازارهای مالی برای ارزیابی بازارهای مالی از دو نوع تحلیل استفاده می‌کنند؛تحلیل تکنیکی(فنی)[۱] و تحلیل بنیادی (اساسی)[۲]، با توجه به اینکه در این تحقیق از تحلیل بنیادی(اساسی) استفاده شده است به صورت زیر تعریف شده است؛

تحلیل بنیادی(اساسی): عبارت است از ارزیابی اطلاعات موجود ‌در صورت‌های مالی، گزارش های مربوط به صنعت و عامل های اقتصادی به منظور تعیین ارزش ذاتی[۳] شرکت، منظور از ارزش ذاتی سهام ارزش واقعی یا اقتصادی شرکت است. (راعی, رضا; پویانفر, احمد, ۱۳۹۱)

فنون ارزیابی ارزش سهام در تحلیل بنیادی:

مدل‌های تنزیل جریانات نقدی:در این شیوه با محاسبه ارزش فعلی سود نقدی جریانات نقدی عملیاتی و آزاد شرکت‌ها ارزش سهام شرکت‌ها تعیین می‎شود.

شیوه های ارزیابی نسبی:در این روش از نسبت‌های مالی مانند؛ضریب قیمت به سود[۴]، قیمت به جریانات نقدی[۵]، قیمت به ارزش دفتری[۶]، قیمت به فروش[۷]استفاده می‎شود. (راعی, رضا; پویانفر, احمد, ۱۳۹۱)

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[۸]:در این مدل توصیفی چگونگی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارائه می‎شود مهمترین نتیجه این مدل این است که بین نرخ بازدهی مورد انتظار دارایی و معیار اندازه گیری ریسک آن دارایی که بتا[۹] نامیده می‎شود رابطه وجود دارد، روش دقیقی که در آن بین نرخ بازده مورد انتظار و بازده ارتباط برقرار می‎شود مدل قیمت گذاری دارایی ها می‌باشد. (راعی, رضا; پویانفر, احمد, ۱۳۹۱)

کارایی اطلاعاتی: منظور از کارایی اطلاعاتی این است که اطلاعات در اختیار همگان قرار می‌گیرد و کلیه اطلاعات مربوط به سرعت بر قیمت اوراق بهادار تاثیر خواهد گذاشت، کارایی اطلاعاتی تحت عنوان فرضیه بازار کارا[۱۰]نیز مطرح می‌شود. (جهانخانی, علی; عبده تبریزی, حسین, ۱۳۷۲)

فرضیه بازار کارا :طبق فرضیه بازار کارا، تغییرات قیمت سهام، ناشی از اطلاعات موجود است، در بازار کارای اطلاعاتی کامل، قیمت‌های اوراق بهادار به شدت متاثر از اطلاعات موجود در بازار است و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بخاطر داشتن اطلاعات سود غیرعادی به دست آورند. در این بازار قیمت اوراق بهادار معادل ارزش ذاتی است. اگر برخی اطلاعات به طور کامل در قیمت سهام منعکس نشود، در آن صورت بازار از کارایی کامل برخوردار نیست. (جهانخانی, علی; عبده تبریزی, حسین, ۱۳۷۲)

سطوح کارایی اطلاعاتی (شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, ۱۳۹۰):

سطح ضعیف[۱۱] :اگر به دست آوردن سودهای غیرنرمال (بجز آنهایی که به طور شانسی به دست می‌آیند)با بهره گرفتن از قیمتهای گذشته برای تصمیم گیری در زمان خرید و فروش اوراق بهادار امکان پذیر نباشد، بازار دارای شکل ضعیف کارایی است.

سطح نیمه قوی[۱۲]: اگر به دست آوردن سودهای غیرنرمال (بجز آنهایی که به طور شانسی به دست می‌آیند) از طریق استفاده از اطلاعات در دسترس عموم برای تصمیم گیری ‌در مورد ‌خرید و فروش اوراق بهادار امکان پذیر نباشد، بازار دارای شکل نیمه قوی کارایی است.

سطح قوی[۱۳]: اگر به دست آوردن سودهای غیرنرمال (بجز آنهایی که به طور شانسی به دست می‌آیند)از طریق استفاده از هر گونه اطلاعات برای تصمیم گیری ‌در مورد خرید و فروش اوراق بهادار به هیچ وجه امکان پذیر نباشد، بازار داری شکل قوی کارایی است.

بازده سهم[۱۴]: مجموعه مزایایی که در طول سال به سهم تعلق می‌گیرد، به نسبت اولین قیمت سهم یا به نسبت آخرین قیمت سهم می‌تواند مورد محاسبه قرار گیرد. این معیار داری محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عمکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. و به صورت زیر تعریف می‎شود (اسماعیلی , شاپور;, ۱۳۸۵):

مزایای سهام جایزه+مزایای حق تقدم+سود نقدی ناخالص هر سهم+تفاوت قیمتی سهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=بازده سهم نسبت به(آخرین)اولین قیمت

قیمت سهام در پایان (ابتدای)سال مالی

بازده سهم به طور ریاضی به صورت زیر تعریف می‎شود (اسلامی بیدگلی, غلامرضا;, ۱۳۸۸):

+

Ri:بازده سهم

D1:سود حسابداری عایدی سرمایه گذار

P0:قیمت اول دوره

P1:قیمت اخر دوره

X :ضریب تبدیل سهام

بازده مورد انتظار[۱۵]: عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند طی یک دوره زمانی در آینده به دست آورند، بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده نشود (jones, charles p, 1943)تعریف ریاضی بازده مورد انتظار به صورت زیر می‌باشد:

E®=r =

rیاE®:بازده مورد انتظار

ri: بازده هر سهم

pi: احتمال بازده ممکن

n:تعداد بازده های ممکن (اسلامی بیدگلی, غلامرضا;, ۱۳۸۸)

ضریب قیمت به سود(عایدی)[۱۶]:این ضریب از تقسیم قیمت جاری سهم در بازار بر سود دوازده ماهه به دست می‌آید و نشان دهنده این است که قیمت سهم چند برابرسود هر سهم است و به صورت زیر تعریف می‎شود:

=ضریب قیمت به سود

تعریف ضریب قیمت به سود به صورت ریاضی (جونز, چارلز پی;, ۱۳۹۲):

P/E =

E:سود مورد انتظار طی دوره

D: سود تقسیمی طی دوره

K : حداقل نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران

g : نرخ رشد سود تقسیمی

روش های مختلفی برای محاسبه نسبت قیمت به درآمد وجود دارد نسبت قیمت به ‌درآمدی که ‌بر اساس آخرین سودهای گذشته شرکت محاسبه می شود به ‌عنوان نسبت قیمت به سود دنباله دار[۱۷] شناخته می شود،در صورتی که از سود و زیان برآوردی برای محاسبه این نسبت استفاده شود به آن نسبت قیمت به سود برآوردی گفته می شود[۱۸]. (جمشیدی ویسمه, مهسا;, ۱۳۹۲)

۱-۹) ساختار پژوهش

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ق.ظ ]
…با گسترش توانمند سازی معلمان در دروس تخصصی معلمان گاهی در حال مقایسه ی دریافتی خود با دیگران در شغل ها یا سازمان های مشابه هستند و در صورتی که متوجه شوند میزان دریافتی ( چه مادی و چه غیر مادی ) آنان کمتر از شغل ها و یا سازمان های مشابه است ، قطعا احساس نارضایتی خواهند کرد و احتمالا رفتارهایی همچون تمایل به ترک خدمت ، کم کاری و انتقال به سازمان های دیگر بروز خواخند داد و احساس بی اهمیت بودن خواهند و اینکه بودن یا نبودن آنان تفاوت چندانی برای آموزش و پرورش نخواهد داشت ( مرتضوی و غنی زاده ،۱۳۷۸، به نقل از ابطحی و عابسی ۱۳۸۶).

با گسترش توانمند سازی معلمان در تخصص های مختلف آنان همیشه در حال مقایسه ی در یافتی خود با دیگران در شغل هایا سازمان های مشابه هستند و در صورتی که متوجه شوند میزان در یافتی ( چه مادی و چه غیر مادی ) آنان کمتر از شغل ها و یا سازمان های مشابه است ، قطعا احساس نارضایتی خواهند کرد و احتمالا رفتارهایی همچون تمایل به ترک خدمت ، کم کاری و انتقال به سازمان دیگر بروز خواهند داد و احساس بی اهمیت بودن خواخند و اینکه بودن و یا نبودن آنان تفاوت چندانی برای سازمان نخواهد داشت ( مرتضوی و غنی زاده ، ۱۳۷۸ ، به نقل از ابطحی و عابسی ، ۱۳۸۶) .

یکی از عواملی که باعث تشخیص و احترام به کارمند می شود و به پیشرفت و احساس هویت او می‌ انجامد ، این است که مافوق از او انتظار منطقی داشته باشد ، به او درس متناسب با تخصص او محول نماید و عملکرد او را تعقیب کند. اگر مدیر انتظارات خود را از معلم نیز در حد منطقی بالا ببرد معلم حداکثر تلاش خود را در جهت بر آوردن آن انتظارات مصروف و در قبال عملکرد مطلوب خود پاداش مناسبی در یافت کند ، در این صورت احساس رضایت خواهد کرد و راه پیشرفت برای او هموار خواهد شد( کویین ، ۲۰۰۵، به نقل از ابطحی و عابسی ، ۱۳۸۶).

۳۸

نظام های پاداش مؤثر

به عقیده کینلا ( مترجم ایران نژاد ، ۱۳۸۳) پاداش ها ، هنگامی که معیار های زیر به کار گرفته می‌شوند ، بر روی رفتار انسان ها تاثیر می‌گذارند

-هنگامی که پاداش ها ، چه در رفتار ، آشکار ابه شایستگی وابسته باشند.

-آشکارا با عملکرد یا رفتار مطلوب پیوند بخورند .

– دریافت کننده، پاداش ها را ارزش گذاری کند.

– ‌هم‌ترازان دریافت کننده ، پاداش ها را ارزش گذاری کنند.

در توانمند ساز ی ، پاداش ها زمانی مورد توجه قرار می گبرد که از توسعه و گسترش توانمند سازی حمایت کنند. در توانمند سازی ؛ نخست باید پاداش هایی ایجاد شوند که قدر دانی از عملکرد توانمند را منعکس سازند . همچنین پاداش هایی باید برقرار شوند که از افراد و تیم ها برای کار آفرین بودن،ریسک پذیر بودن ، دست یازیدن به ابتکار عمل در برابر چالش گری عقاید موجود و فرایند ها و یافتن شیوه های خلاق برای گسترش توانمند سازی خود و دیگران قدردانی نمایند.

دوم باید از طریق مشارکت دادن معلمان در موقعیت های سازمان ، به آنان پاداش داده شود.

سوم فرایندی که از طریق آن پاداش ها برقرار و ابلاغ می‌شوند ، باید تحت نفوذ معلمانی که از آن تاثیر می‌پذیرند، باشد . تصمیمات مربوط به پاداش های افراد و تیم ها را باید معلمانی که صلاحیت قضاوت دارند ، به اتفاق آرا بگیرند ( مرتضوی و غنی زاده ، ۱۳۷۸، به نقل از ابطحی و عابسی ، ۱۳۸۶).

پاداش هایی که با تحسین و قدر دانی مدیران عالی همراه هستند ، به افراد شخصیت می‌دهند و آنان را بر می انگیزند تا از ظرفیت های خود برای ارائه عملکرد بهتر استفاده کنند. تحقیقات نشان می‌دهند که اگر برنامه های پاداش مبتنی بر عملکرد به خوبی اجرا گردند ، می توان تغییرات سازمانی را بهبود بخشید و یک موقعیت برد-برد را هم برای معلمان و هم برای مدیران به وجود آورد. با توجه به اینکه امروزه تمایل به توانمند سازی معلمان در حال گسترش است و پاداش نیز نقش مهمی در شکل دهی به رفتار معلمان دارد ، لازم است نظام های پرداخت مورد تجدید نظر واقع شوند ، زیرا رفتار افراد به میزان زیادی تحت شیوه ای است که رفتار آنان ارزیابی می‌گردد و یا پاداش داده می شود.

۷-۸-۲ دسترسی به منابع

توانمند سازی با فراهم کردن انواع منابع سازمانی که به افراد در انجام وظیفه کمک می‌کند ، ارتباط دارد ( وتن و کمرون ۱۹۹۸) می‌گویند: مدیرانی که معلمان را توانمند می‌سازند همانند مدافعان عقب فوتبال هستند تا بازیکنان خط حمله . آنان بیشترفراهم کننده منابع و برطرف کنند ه موانع هستند و کمتر خط دهنده و فرمانده اند. ‌بنابرین‏ یکی از مأموریت‌ های اساسی مدیران توانا ساز ، کمک به معلمان در جهت نیل به اهداف خود است. مدیرانی که برای افزایش توانمندی معلمان منابع مورد نیاز را فراهم می نمایند تلاش می‌کنند ، اطمینان یابند که معلمان تجربه های رشد حرفه ای و آموزش مستمر و کافی دریافت می دارند. آن ها حمایت های لازم اداری و فنی ، فضا ، زمان و تجهیزات لازم فراهم

۱- kinla

۲-veton&kamron

۳۹

می نمایند. آنان اطمینان دارند که گ ارتباطات و شبکه های بین فردی که تسهیل کننده کار می ‌باشند که “ارتباطات ‌و شبکه های بین فردی که تسهیل کننده کار می‌باشند ” در بین معلمان وجود دارند مهمترین منابعی که مدیران آموزشی توانا ساز می‌توانند فراهم آورند ، منابعی هستند که به افراد کمک می‌کنند تا بر رویکار و زندگی خود کنترل داشته باشند ، یعنی پرورش احساس خود کار آمدی و احساس استقلال فردی. وقتی که معلمان احساس می‌کنند آنچه را برای کامیابی بدان نیازمندند ،در اختیار دارند و برای پیشگیری آنچه که مایل به انجام دادن آن هستند ، آزادند ، ‌عملکرد به نحوه چشمگیری بالاتر ازموقعی خواهد بود که این منابع در دسترس نباشند( اسپریتزر۱۹۹۶). به طور خلاصه دسترسی معلمان به منابع در استفاده از آنچه که برای وظیفه نیازندند ، کمک می کند. نمونه ای از منابع شامل: وسایل کمک آموزشی ، کتب درسی و کمک آموزشی ، مکان وزمان مناسب … می‌باشد. (هومانز ۱۹۵۸ به نقل از اسپریتزر ۱۹۹۶). دسترسی به منابع به حس خود کار آمدی و کنترل بر پیش آمد های محیطی کمک می کند ( باون ولاولر ۱۹۹۵).

۳-۲ رضایت شغلی

اغلب گفته می شود که ((کارمند خوشحال یک کارمند کارا است )) و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضا شود .اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی می شود که بیشتر افراد تقریبا نیمی از ساعات بیداری خود را در محیط کاری می گذرانند.

رضایت شغلی ۱عبارتست از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می‌گوید دارای رضایت شغلی بالایی است ،این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره ی کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت خوبی قرار دارند۲

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ق.ظ ]
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نظر به تأثیراتی که وصول بهینه مالیاتها بر متغیرهای اقتصادی بر جای می‌گذارند، موارد زیر میتوان از جمله دلائل بااهمیت وصول بهینه مالیاتها دانست و وصول بهینه وبه موقع درآمدهاو جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسائی منابع جدید نیازمند یک سیستم پویا و کارآمد و الکترونیکی میباشدلذا پژوهش و تحقیق درباره اینکه سیستم الکترونیکی برخط می‌تواند پاسخگوئی موارد مذکور باشدبااهمیت و ضروری به نظر می‌رسد

۱-نقش مالیات در بودجه دولت با توجه به شرایط تحریم کنونی

۲-نقش مالیات در کاهش وابستگی بودجه به فروش نفت خام

۳-تأمین قسمتی از هزینه های عمومی دولت (اهداف درآمدی)

۴-.تقسیم عادلانه درآمد و ثروت در جامعه (اهداف توزیعی)

۵-.کنترل نرخ تورم جامعه (هدف گذاری تثبیتی)

۶-کنترل حجم واردات و صادرات (اهداف تخصیصی)

۱-۳ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

۱- موضوع این تحقیق جزو اولویت‌های پژوهشی سازمان امور مالیاتی می‌باشد .

۲- این تحقیق از بعد مکانی که در اداره کل امور مالیاتی استان قم انجام خواهد گرفت جنبه جدید بودن از این حیث را نشان می‌دهد

۳- از بعد زمانی نیزکه مربوط به سال ۱۳۹۳ می‌باشد ، یکی دیگر از جنبه‌های جدید بودن موضوع را نشان می‌دهد

۱-۴ اهداف تحقیق

الف- هدف اصلی

بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی برمیزان رضایت مودیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان قم

ب- اهداف فرعی

۱٫ بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ دسترسی به امکانات بر میزان رضایت مودیان مالیاتی

۲٫ بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ پاسخگوئی بر میزان رضایت مودیان مالیاتی .

۳٫ بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ قابلیت اطمینان بر میزان رضایت مودیان مالیاتی .

۴٫ بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از طریق مسئولیت پذیری بر میزان رضایت مودیان مالیاتی

۵- بررسی تاثیر سیستم مالیات الکترونیکی از طریق همدلی بر میزان رضایت مودیان مالیاتی

۱- ۵ سؤالات تحقیق

فرضیه اصلی

استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی بررضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد

فرضیه های فرعی

۱-استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ دسترسی به امکانات بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد

۲- استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ پاسخگوئی بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد.

۳- استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از لحاظ قابلیت اطمینان بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد.

۴- استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از طریق مسئولیت پذیری بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد

۵ استفاده از سیستم مالیات الکترونیکی از طریق همدلی بر رضایت مودیان مالیاتی تاثیر معنی داری دارد

۱-۶ شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء

۱-۶-۱ نوع تحقیق

از جهت هدف : با توجه با اینکه در این تحقیق از مدل ها ، روش ها و نظریه های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، تحقیق فوق از جهت هدف کاربردی است.

از لحاظ روش اجرا : با عنایت به اینکه کل جامعه آماری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و از روش سرشماری در مطالعه جامعه استفاده خواهد شد ، ‌بنابرین‏ تحقیق فوق از جهت استنتاج توصیفی –پیمایشی است.

۱-۶-۲ روش گردآوری اطلاعات

۱) روش مطالعه کتابخانه ای : از این روش برای تبیین مبانی نظری تحقیق و گردآوری پیشینه تحقیق استفاده می شود . در این راستا کتابها ، پایان نامه ها ، و مقاله های فارسی و انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

۲) پرسشنامه : در این تحقیق جهت جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق از پرسشنامه استفاده خواهد شد . در این روش داده های گردآوری شده در ارتباط با جامعه از طریق گردآوری پاسخ های مکتوب تحلیل و ارائه می‌گردد.

۱-۶-۳ ابزار گردآوری اطلاعات

الف)فرم پرسشنامه : برای ثبت و ضبط مطالب به دست آمده در بررسی اسناد و مدارک در مطالعات کتابخانه ای که اعتبار و پایایی خود را در سطح بالایی حفظ می‌کند ، استفاده خواهد شد.

ب) جدول تلخیص داده ها : جهت تلخیص داده ها با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه از جداول تلخیص داده ها استفاده خواهد شد.

۱-۶-۳ روش های آماری

الف) نمودارها : برای اینکه ویژگی های سوال شوندگان ) سن ، میزان تحصیلات ، میزان سابقه گاری و …) به روشنی دیده شود از نمودارهای میله ای و دایره ای استفاده خواهد شد .

ب)آزمون‌های آماری : ، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن جامعه، از آزمون ویلککسون برای رد یا تأیید فرضیات تحقیق، از آزمون فریدمن برای رتبه بندی فرضیه‌ها و از آزمون T جهت بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان در خصوص متغیرهای تحقیق استفاده می شود.

۱-۷ متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

. مدل مفهومی خدمات توسط پاراسورامان وهمکارانش در سال ۱۹۸۵ مطرح گردید و پس ‌از مطالعات این گروه به ابزار استاندارد ی جهت اندازه گیری کیفیت خدمات تبدیل شد. این ابزار در ادبیات کیفیت خدمت با نام «سروکوال» (مصطلح گردیده است) پاراسورمان و همکاران،.(۴۶ :۱۹۸۵مطالعات اولیه در زمینه کیفیت خدمات توجه زیادی به مسئله ارزیابی داشتند . به دنبال معرفی مدل سروکوال توسط پاراسورامان و همکارانش ( ۱۹۸۵) توجهات روی عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات و با تأکید ویژه روی فرایند ارائه خدمات متمرکز شد. مدل سروکوال با ابعاد ۵ گانه اش(یعنی دسترسی،پاسخگوئی، قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری و همدلی) حاکی از نگرش آمریکایی به کیفیت خدمات است برخی از محققان، به دلیل اهمیت خدمات برخط سروکوال، انگیزه یافتند تا تلاشهایی برای توسعۀ مقیاس‌های دقیقتری انجام دهند که خدمات مبتنی بر وب را هدف قرار دهد، مانند وبکوال توسط لایکانو ( ۲۰۰۲ )، ایاسکوال توسط پاراسورامان و همکاران (۲۰۰۵ )، ای ترنس کوال توسط بویر و همکاران (۲۰۰۶ ) و ای سلف کوال توسط دینگ و همکاران.(۲۰۱۱) مدل زیر، مدل پیشنهادی این تحقیق و برگرفته از مدل مفهومی سروکوال است. در این مدل تأثیرمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بررسی می شود.

متغیر وابسته متغیر مستقل

رضایت مودیان مالیاتی

منبع :پاراسورمان و همکاران۱۹۸۵

۱ -۸ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

مالیات الکترونیک ، همان طور که از نام آن استنباط می شود ، مقدار وجوهی است که شهروند الکترونیک یک کشور طبق قانون ازطریق نرم افزار اظهارنامه الکترونیک به دولت الکترونیک خود در جهت اداره امور کشور ، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری و امنیت و دفاع همگانی و عمران و آبادانی می پردازد.

اظهارنامه الکترونیک: نرم افزاری است که در سه نسخه حقیقی ، حقوقی و ملکی نوشته شده و کلیه جداول و فرم هایی خواسته شده درنوع کاغذی خود را دارا می‌باشد. این نرم افزار همچنین از طریق دستگاه توکن قابلیت دریافت امضای الکترونیکی هر فرد را که منحصر به فرد است ، دارا می‌باشد(irmeta.com)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ق.ظ ]
سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی عنصر اصلی ایجاد اطمینان و قابلیت پیش‌بینی ‌در مورد سیستم تجارت چندجانبه است. اعضای سازمان تجارت جهانی تأیید می‌کنند که سیستم مذبور در خدمت حفظ حقوق و تعهدات اعضا به موجب موافقتنامه های تحت پوشش و روشن کردن مقررات موجود در این موافقتنامه ها طبق قواعد عرفی تفسیر حقوق بین الملل عمومی می‌باشد. هدف توصیه ها و احکام رکن حل اختلاف دستیابی به راه حلی رضایت بخش برای انطباق با حقوق و تعهدات مقرر در تفاهم نامه حاضر و موافقنامه های تحت پوشش خواهد بود. هدف نهایی مکانیسم حل و فصل اختلاف مذکور در تفاهم نامه حل اختلاف، تضمین راه حلی مثبت برای اختلاف است[۲۳].

به طور کلی می توان گفت که مکانیسم حل و فصل اختلاف موجود در تفاهم نامه حل اختلاف، در جهت حل و فصل مؤثر اختلاف تجاری بین ‌دولت‌های‌ عضو و نیز ایجاد مراجع متعدد برای رجوع و حل اختلاف در آن ها و نیز ایجاد روند سریع و مطمئن برای حل اختلاف و ضمانت اجرای مهم و مؤثر گام برداشته است.

گفتار اول :روش ها و ویژگی‌های سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

مکانیسم بررسی مشاجرات در WTO، اولین و تنهاترین دادگاه بین‌المللی که هر دو کشور شاکی و متهم را یکجا به بررسی می کشاند.

در مکانیزم حل اختلافات تریپس، از روش های گوناگونی برای حل و فصل اختلافات استفاده شده است. در دسته بندی این روش ها برخی از حقوق دانان آن ها را به سه دسته تقسیم بندی نموده‌اند: روش های سیاسی، حقوقی و شبه قضایی[۲۴].

از نظر آن ها منظور از روش سیاسی سه روش«مساعی جمیله، سازش و میانجیگری» است.[۲۵] داوری یک روش حقوقی محسوب گردیده[۲۶] و رکن حل و فصل اختلاف نیز یک روش شبه قضایی تلقی می شود.[۲۷]

از نظر این حقوق ‌دانان مکانیزم حل اختلاف سازمان مذکور، یک شیوه شبه قضایی می‌باشد، به دلیل آنکه اگر چه این مکانیزم برخلاف مکانیزم حل اختلاف گات که عمدتاً جنبه دیپلماتیک داشت،[۲۸] جنبه قضایی دارد، اما کاملا بی تاثیر از تمایلات سیاسی کشورها نبوده و مواضع سیاسی کشورها یک فاکتور مهم در آن محسوب می‌گردد و موجب می شود تا رکن مذکور همانند یک شیوه قضایی محض نتواند عمل کند.[۲۹]

بند اول: صلاحیت اجباری

صلاحیت رکن حل و فصل اختلافات نسبت به کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی الزام آور می‌باشد. ‌بنابرین‏ هیچیک از اعضا نمی توانند نسبت به دعاوی مطروحه علیه خود از طرف دیگر اعضا مخالفت نمایند[۳۰].مکانیزم اجباری حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی عملا موجب انتقال قسمتی از قدرت و صلاحیت قانون سازی نظام های ملی به نظام بین‌المللی گردیده و به کاربری شدن حقوق و تعهداتی که سالیان سال در مباحثات و نظریات تئوریکی مرور می شده کمک نموده است. و در یکسان سازی مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری و شکل گیری استانداردهای حمایتی از آن بسیار مؤثر بوده است.

مکانیزم مذکور صلاحیت عام و اجباری در رسیدگی به دعاوی در بخش های مختلف تجارت و از آن جمله حوزه مالکیت فکری را دارا می‌باشد[۳۱]این اختلافات فقط شامل اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر حقوق پیش‌بینی شده در تریپس نمی باشد بلکه با توجه ‌به این که موافقت نامه‌ی حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی بیشتر کنوانسیون های مهم متضمن حقوق مالکیت فکری را دربر می‌گیرد مکانیزم مذکور می‌تواند کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای حقوق مالکیت فکری مورد حمایت در کنوانسیون های برن و تریپس را دربر بگیرد.[۳۲]

بند دوم:وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده

یکی دیگر از ویژگی های رکن حل اختلاف وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده می‌باشد[۳۳]. ‌بر اساس مواد۱، ۳، ۴، ۷، ۱۱ و ۱۹ تفاهم نامه حل اختلاف می توان استنباط نمود که سازمان تجارت در واقع یک زیر سیستم حقوق بین الملل[۳۴] است که از قواعد ویژه ای در زمینه حقوق و تعهدات، دعاوی، جبران خسارت و اقدامات متقابل برخودار می‌باشد و اصطلاحا از یک رژیم خود تعیینی[۳۵] دارد[۳۶]،اما این سیستم حقوقی کوچک منفک و متعارض از سیستم بزرگ حقوق بین الملل نیست و باید هماهنگ با آن تفسیر و اجرا شود در همین راستا تفسیر مقررات سازمان تجارت جهانی در موافقت نامه حل و فصل اختلافات با توجه به اصول کلی مندرج در حقوق بین الملل عرفی انجام می‌گیرد[۳۷] و مسلماً این امر موجب می شود تا این مقررات در یک حالت تجریدی و منفک از سایر مقررات حقوق بین الملل اعمال نگردد[۳۸].هیئت استیناف نیز در اولین تفسیر خود از مقررات سازمان تجارت جهانی به تبعیت از مقررات بین الملل عمومی و قواعد عرفی تفسیر صراحتا ‌به این مسئله اشاره نموده است[۳۹].در رکن حل اختلاف حتی به موافقت نامه های دوجانبه و منطقه ای که جزیی از مقررات سازمان تجارت نمی باشند هم توجه شده است.[۴۰]

گفتار دوم : ارکان رسیدگی به دعاوی

در نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی سه مرجع یا رکن وجود دارد که به حل اختلافات می پردازند.

بند اول :هیات رسیدگی[۴۱]

در صورتی که طرفین اختلاف نتوانند ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت درخواست مشورت، اختلاف خود را حل و فصل نمایند، طرف شاکی می‌تواند درخواست تشکیل پنل نماید. این درخواست در فرایند حل وفصل اختلافات از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد. در واقع به موجب این درخواست هست که موضوع اختلاف و حدود و صغور آن مشخص می‌گردد. درخواست تشکیل پنل باید به صورت مکتوب ارائه شود و همان گونه که از متن و روح ماده ۲ ماده ۶ تفاهم نامه استنباط می شود، باید به اندازه کافی دقیق باشد[۴۲]. بر اساس ماده ۵ ماده تفاهم نامه، پنل ها معمولا از سه عضو تشکیل می‌گردند، مگر اینکه طرفین اختلاف طرف ۱۰ روز پس از تشکیل پنل نسبت به افزایش اعضا تا پنج عضو به توافق برسند.دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نامزدهای عضویت در پنل را به طرف های اختلاف پیشنهاد می‌کند.اصولا طرفین اختلاف با انتخاب این نامزدها مخالفتی نخواهد کرد مگر اینکه دلایل موجهی داشته باشند.[۴۳] چنانچه طرفین اختلاف ظرف ۲۰ روز پس از تشکیل پنل، ترکیب آن را مشخص ننمایند، بنا به درخواست هر یک از طرفین، دبیر کل سازمان تجارت جهانی پس از مشورت با طرفین اختلاف اعضایی را که مناسب تر از همه تشخیص دهد، تعیین خواهد کرد.[۴۴]

بند دوم)رکن استیناف [۴۵]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:19:00 ق.ظ ]