بااین‏همه، گاه براى مرتکبان این عمل مجازات نقدى درنظر گرفته مى‏شد.(95) ه ) جرایم دینى خاص تورات اعمال بسیارى را منع کرده و براى مرتکبان آنها مجازات وضع کرده، یا مجازات آسمانى (کارِت) را در نظر گرفته است. این جرایم ناقض حرمت خداوندند و از این جهت مجازات دارند.

 1. بت‏پرستى: ?تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد?(خروج، 20:3). مجازات بت‏پرستى قتل با سنگسار است (تثنیه، 13:12ـ15؛ 17:5ـ6).
 2. کفرگویى: مجازات کافر مرگ است. این مرگ یا به وسیله مجازات قضایى (سنگسار: لاویان، 24: 10ـ15) و یا مجازات آسمانى (انقطاع: اعداد،15:30) است.
 3. قربانى کردن براى خدایان غیر: ?هر که براى خداى غیر از یهوه و بس قربانى گذراند، البته هلاک گردد? (خروج، 22:20).
 4. حرمت‏شکنى روز شبات (شنبه): ?روز سبت [شبات] را یاد کن…? (خروج، 20:8ـ11).مجازات حرمت‏شکنى روز شبات اعدام است (اعداد، 15:32ـ35).
 5. جادوگرى: شکل‏هاى مختلف جادوگرى یکى از نفرت‏انگیزترین اعمال امت‏ها (غیریهودیان) است که توراتْ بنى‏اسرائیل را از آن برحذر داشته است: ?در میان تو کسى یافت نشود… نه فالگیر و نه غیب‏گو و نه افسونگر و نه جادوگر… ؛ زیرا هر که این کارها را کند نزد خداوند مکروه است…? (تثنیه، 18:9ـ14). مجازات این گناه اعدام است: ?مرد و زنى که صاحب اجنه یا جادوگر باشند البته کشته شوند. ایشان را به سنگ سنگسار کنید? (لاویان، 21:27؛ و نیز خروج، 22:18). اینها جرایم مهم دینى‏اند که مجازات اعدام را در پى دارند. جرایم دیگرى را نیز مى‏توان برشمرد که یا مجازات آسمانى (کارِت) پیامد آنهاست و یا اینکه تحت عنوان کلى ?نقض احکام نهى‏کننده تورات?، مجازات تازیانه را در پى‏دارند.

کتاب‏نامه الف) منابع فارسى و عربى

 1. کتاب مقدس، به همت انجمن پخش کتب مقدسه، 1985 (افست از روى نسخه 1904).
 2. کتاب مقدس (ترجمه تفسیرى)، انجمن بین‏المللى کتاب مقدس، انگلستان،
 3. اُ.کهن، راب: گنجینه‏اى از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانى، چاپ زیبا، 1350 .
 4. آشورى، محمد: ?عدالت کیفرى از دیدگاه حمورابى?، عدالت کیفرى (مجموعه مقالات)، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1376.
 5. حافظ (صبرى)، محمد: المقارنات والمقابلات بین احکام المرافعات والمعاملات والحدود فى شرع الیهود ونظائرها من الشریعه الاسلامیه الغراء ومن القانون المصرى والقوانین الوضعیه الاخرى، چاپ اول، مطبعه هندیه، مصر، 1320/1902 .
 6. دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ج 1، ترجمه احمد آرام و…، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران،
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...